• Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı MahallAnkara 274/2 C2 Blok Ofis No:5 Çankaya, Ankara

Prof. Dr. Şahap Atik

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI

Prof. Dr. Şahap Atik

Eklem Hastalıklarının İlaç ve Cerrahi Tedavisinde 45 Yıllık Deneyim!

Prof. Dr. O. Şahap ATİK, tıp eğitimini ve ihtisasını Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Michigan State University’de “fellow” olarak görev yapmış olup çok kez Amerika Birleşik Devletleri , Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerinde hastanelerde çalışmıştır. Artroplasti ve artroskopik cerrahi, lazer, kıkırdak, osteoartrit, osteoporoz konularında eğitim almış ve toplantılara katılmıştır. Türkiye Eklem Hastalıkları Tedavi Vakfı‘nın kurucusu olan Atik, halen bu vakfın Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

1990’dan beri Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi dergisini yayınlamakta olup endoprostetik cerrahi (diz, kalça, omuz, dirsek, el bileği ve parmak eklemleri protezleri), artroskopik cerrahi (diz, omuz, ayak bileği, el bileği, dirsek artroskopisi), kıkırdak onarımı (kıkırdak nakli, menisküs yırtığı tedavisi vb), osteoartrit (eklemde kireçlenme) ve osteoporoz (kemik erimesi) konularında ülkemizde öncülük yapmıştır.

Doğum Yeri ve Yılı
- Denizli-1951

Lisans
- 1968-1975 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yüksek Lisans
- 1979 Uzman; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
- 1983 Yar. Doç. ; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
- 1984 Doçent; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
- 1989 Profesör; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji

Yüksek Lisans
- Tıp eğitimini ve ortopedi-travmatoloji ihtisasını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak, Aralık 1980’e kadar aynı üniversitede konsültan cerrah olarak çalışmıştır.
- 1982’den beri Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.
- 1986’da Michigan State University’de “fellow” olarak görev yapmıştır.
- Çok kez, Amerika Birleşik Devletleri , Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerinde hastanelerde çalışmıştır. Artroplasti ve artroskopik cerrahi, lazer, kıkırdak, osteoartrit, osteoporoz konularında eğitim almış ve toplantılara katılmıştır.
- 1984’te Palm Springs, California’da Senil Osteoporoz Etiyolojisi’ne yönelik çalışmalarından oluşturduğu hipotezini sunmuştur.
- Gazi Tıp fakültesinde; yedi yıl ana bilim dalı başkanlığı, enstitü müdür ve başhekim yardımcılığı, yönetim ve fakülte kurulu üyeliği yapmıştır.
- 1991’de Turgut Özal Tıp Fakültesi’ne dekan olarak atanmış, ancak Ankara’dan ayrılmak istemediği için görevi kabul etmemiştir.
- 2009-2010’da “Bilimsel Araştırma Projelerini Değerlendirme Kurulu” başkanlığı yapmıştır.
- İki dönem Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) ve Artroplasti Derneği kurucu yönetim kurulu üyeliği; Ankara’da Artroskopi Derneği başkanlığı yapmıştır.
- 1989’da Türkiye Eklem Hastalıkları Tedavi Vakfı’nı kurmuştur. Halen bu vakfın Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır.
- Yine 1990’dan beri yayımlanan ve vakfın resmi yayın organı olan Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi (eski adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi) dergisinin Başeditörü’dür. Bu dergi 2007’den itibaren SCIE’a (Science Citation Index Expanded); 2008’den başlayarak PubMED/MEDLINE’a dahil olmuştur.
- ABD’de yayımlanan dergilerden; “Clin Orthopaedics Rel Research”de editör yardımcısı (2006-Ocak 2012) “Bulletin NYU Hospital Joint Dis”de “associate editor” (1998 – ) “Photomedicine & Laser Surgery”de “editorial board” üyesi” (1999 – ) İngiltere’de yayınlanan “Bone & Joint Research”dergisinde “associate editor” (2012-2013) Türkiye’de 15 bilimsel derginin danışma kurulunda görevlidir.
- Ortopedi ve Travmatoloji (1996), Eklem Cerrahisi (1997), Osteoporoz (1998), Eklem Hastalıkları ve Cerrahisine Güncel Yaklaşımlar (2017), Osteoartrit Cerrahi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar (2018) kitaplarının yazarıdır.
- “Arthroscopic Laser Surgery (1994-USA)” ve “Lasers in Musculoskeletal Surgery (2001-UK)” adlı kitaplarda dört bölüm yazmıştır.
- 1999’da ve 2005’te “Bulletin of the NYU Hospital for Joint Diseases”de, 2001’de ve 2006’da “Clinical Orthopaedics and Related Research”de konuk editör olarak görev almıştır.
- Uluslararası Ortopedi Derneği (SICOT), Avrupa Ortopedi Federasyonu (EFORT), Amerika Ortopedi Akademisi (AAOS), Amerika Geriatri Derneği (AGS), Uluslararası Artroskopi ve Spor Derneği (ISAKOS), Avrupa Artroskopi ve Spor Derneği (ESSKA), Uluslararası Lazer Derneği (IMLAS), Uluslararası Kıkırdak Derneği (ICRS), Avrupa Osteoporoz ve Osteoartrit Derneği (ESCEO), Uluslararası Osteoartrit Araştırma Derneği (OARSI), Kemik-Eklem Onyılı (BJD) ve birçok ulusal ve uluslararası derneğin üyesi, yönetim kurulu üyesi, bilimsel kurul üyesi ve ulusal delegesidir.
- 2007’de ABD’de “Association of Bone and Joint Surgeons” adlı derneğe davet edilmiş ve üye yapılan ilk Türk ortopedist olmuştur.
- Son olarak, son yıllardaki başarıları nedeniyle “BJD Ambassador (Kemik ve Eklem Onyılı Elçisi)” ünvanı ile ödüllendirilmştir.


Yabancı Diller
-İngilizce, Almanca

- Osteoporoz hastalıklarının tanı ve tedavisinde 200’den fazla, ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.
- Endoprostetik cerrahi (diz, kalça, omuz, dirsek, el bileği ve parmak eklemleri protezleri), artroskopik cerrahi (diz, omuz, ayak bileği, el bileği, dirsek), kıkırdak onarımı (kıkırdak nakli, karbon fiber, biyobozunur matriks vb.), artroskopik lazer cerrahisi ve osteoporoz ve osteoartrit (etyopatogenez ve tedavi) konularında ülkemizde öncülük yapmıştır.
-Artroplasti, artroskopik cerrahi, lazer, kıkırdak, osteoartrit ve osteoporoz konularında Gazi Ortopedi Günleri, Güncel Yaklaşımlar Yaz Okulu, Yerel ve Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar (otuzdan fazla) düzenlemiştir.
- Halk ve hastalar için basın toplantıları ve TV programları yapmıştır.
- Kemik, kıkırdak ve meniskülerde; in vivo ve in vitro, deneysel ve klinik araştırmalar yapmıştır.